Center for Rusmidler, Omsorg og Støttes kerneopgave er:
Med udgangspunkt i borgerens vilkår, ønsker og behov
at samarbejde om at øge borgerens livskvalitet.
Læs mere om Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte
CROS – Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte, hører under
Center for Særlig Social Indsats i Helsingør Kommune. CROS huser tilbuddene
 Helsingør Rusmiddelcenter, Helsingung, SKP, Valhalla, Klubben og Pensionatet.
CROS
Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte

E-mail cros@helsingor.dk

CROS – Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte, hører under
Center for Særlig Social Indsats i Helsingør Kommune.
Læs siden op

Share |