Helsingør Rusmiddelcenter
Helsingør Rusmiddelcenter er et frivilligt og gratis behandlingstilbud for borgere fra 25 år, der har problemer med alkohol, hash og stoffer. Behandlingen foregår individuelt og i grupper. Rusmiddelcentret tilbyder medicinsk behandling og ordination via lægekonsulent. Det er også er muligt at søge hjælp til afrusning.
Rusmiddelcentret er også et tilbud til storforbrugere. Børn, familier og pårørende har også mulighed for at få støttende forløb.
 
Læs mere på www.helsingørrusmiddelcenter.dk 

Aktiviteter:
-          Anonym rådgivning
-          Individuelle behandlingsforløb
-          Dagbehandling
-          Motivationsgruppe
-          Sundhedsteam
-          Familiebehandling
-          Efterbehandling
-          Pårørendegruppe

 
Formål:
Sundhedsloven § 141 og § 142.
Lov om social service § 101.
Kontakt Rusmiddelcenteret
Adresse, telefonnumre, åbningstider

CROS
Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte

E-mail cros@helsingor.dk

CROS – Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte, hører under
Center for Særlig Social Indsats i Helsingør Kommune.
Læs siden op

Share |