SKP
Støttekontaktpersonordningen
Støttekontaktpersonordningen er et tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, der ikke har egen bolig eller ikke kan opholde sig i egen bolig.
Støtte- og kontaktpersonerne søger ved opsøgende arbejde at etablere kontakt til målgruppen for at tilbyde en hjælp, der understøtter og styrker muligheden for et liv på egne præmisser med større personlig og social mestring.
Når der er skabt kontakt og tillid er kontaktpersonens funktion at bygge bro til omverdenen, for eksempel de kommunale myndigheder, væresteder, behandlingssystemet og sundhedsvæsenet. 
Aktiviteter:
-          Opsøgende arbejde og hjælp med brobygning til sundhedsvæsenet og det kommunale system.

Formål:
§ 99 i lov om Social Service. 
CROS
Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte

E-mail cros@helsingor.dk

CROS – Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte, hører under
Center for Særlig Social Indsats i Helsingør Kommune.
Læs siden op

Share |