Søg ...
Snak eller stoftest
En sund teenager
Hvordan reagerer jeg
En sund teenager
Når forældre bliver bekymrede for, at deres børn har problemer med rusmidler, vil de ofte gerne have nogle tydelige svar. Er det rigtigt eller forkert? Og hvilke tegn skal forældrene kigge efter?
 
Her er nogle af de tegn på problemer med rusmidler, forældre bliver præsenteret for i ”Rusmiddelguide - for forældre til teenagere", der er skrevet af Center for Misbrug i Ribe Amt.
 
·        Bratte humør- eller holdningsændringer
·        Pludselig skulken fra skole eller ligegyldighed med skolearbejdet
·        Pludselig modstand mod regler i hjem eller skole
·        Usædvanlige vredesudbrud eller uligevægt
·        Tiltagende tendens til at låne penge af forældre eller venner
·        Den unges ejendele forsvinder uden at det kan forklares
·        Den unge er hemmelighedsfuld omkring sin færden og sine ejendele
·        Samvær med nye venner, som I ikke kender til
·        I finder stoffer eller ting der har været anvendt til stofindtagelse
·        Den unge er oftere psykisk nedtrykt
·        Den unge er usædvanlig træt eller "brugt"
·        Den unge har svært ved at sove/falde til ro
 
Vi anbefaler familier at snakke med hinanden og bekymringen. Det er en mere langtidsholdbar vej end at forsøge at spotte tegn. I bogen: Din teenager skal coaches ikke opdrages, beskriver forfatterne nogle tegn på, at familier har en normal og sund teenager. Tegnene minder meget om tegnene på teenagere, der har problemer med rusmidler fra rusmiddelguiden.
 
Tegn på at du har fået en normal teenager
 
·        Han/hun sover meget. Er træt og til tider meget ugidelig
·        Han/hun har stor og/eller skiftende appetit
·        Han/hun bliver meget diskussionsivrig og gør oprør mod autoriteter
·        Han/hun bliver opmærksom på sin egen krop og sin rolle blandt vennerne
·        Han/hun har hidtil ukendte humørsvingninger
 
Du er du velkommen til at ringe og lave en aftale en rådgivende samtale med os for at vende problemstillingen. Eller hvis der er noget andet, der bekymrer dig. Det er dit barn naturligvis også velkommen til.
 | 
Share |
 | 
 |