Søg ...
Anonym rådgivning
 
Første gang du henvender dig i Helsingung, vil du få et tilbud om anonym rådgivning. En snak med en af medarbejderne, hvor vi ikke fortæller nogen eller skriver nogen steder, at du har været her.  

Den medarbejder du møder spørger lidt om dit liv og især om, hvad du kunne tænke dig at få hjælp til. Medarbejderne har tavshedspligt. Det er dig, der bestemmer, hvad du gerne vil snakke om. Vi må ikke fortælle andre, hvad vi taler med dig om.  

Hvis du har lyst til at komme igen, laver vi en ny aftale. Som regel altid med samme medarbejder. Du kan komme fem gange og være anonym. En samtale varer som regel omkring en time. De fleste unge, der går i Helsingung kommer en time en gang om ugen.

Næste gang du kommer, kender du allerede huset og den, du skal tale med. Her arbejder vi med at sætte nogle mål. Det kan for eksempel være, at du vil skære ned på hash eller snakke bedre med dine forældre, vil søge job, starte uddannelse eller blive bedre til at møde nye mennesker.

I Helsingung prøver vi ikke at belære om hash og stoffer. Vi vil gerne lytte til dig og hjælpe dig med at finde din måde at komme videre på. Vi fortæller gerne om hash og stoffer og andres erfaringer med at komme ud af det, hvis du spørger om det.

Nogle gange synes unge, at det kan være en hjælp, at vi tager med til møder eller taler med sagsbehandler eller med din uddannelsesinstitution. Så skal vi have en samtykkeerklæring, hvor du skriver under på, at vi må tale med andre om din sag. Hvis du er under 18 år, skal dine forældre også skrive under på samtykkeerklæringen.
Om at blive indskrevet i Helsingung

Når du har været til tre til fem samtaler, spørger vi, om du har lyst til at blive indskrevet. Når du er indskrevet, får du mulighed for at få NADA-akupunktur, kort til træningscenter og komme i stoffri gruppe.

Det er forskelligt, hvor længe unge kommer i Helsingung. Nogen kommer et par gange, mens andre går her i mere end et år. Nogle unge holder også pause med at gå her og kommer tilbage igen og de er altid velkomne. 

Se medarbejderne her.
 | 
Share |
 | 
 |